Leder til Færøsk Filmsinstitut

Færøsk film er i en rivende udvikling hvilket blandt andet har medført at et nyt filminstitut er etableret. Færøsk Filminstituts hovedformål er at udvikle og inspirere færøsk film som erhverv.

Instituttet skal gå forrest ved at kompetenceudvikle filmmiljøet og udvikle filmproduktion, filmkultur og filmindustri på Færøerne. Blandt de formelle opgaver, som Færøsk Filminstitut skal varetage, er:

  • at rådgive og vejlede færøske filmfolk,
  • at markedsføre færøsk film i udlandet og Færøerne som filmland,
  • at besvare forespørgsler lokalt og udefra og være behjælpelig i forbindelse med filmproduktion,
  • at skabe forbindelser mellem filmaktører,
  • at organisere kompetenceudvikling og seminarer,
  • at samle og formidle viden om film og digitale visuelle fortællinger,
    samt i samarbejde med filmmiljøet, myndigheder o.a. at sørge for, at viden og kompetencer bliver fuldt ud udnyttet.

Kvalifikationskrav

Vi søger en person med de bedste kompetencer at stå for, at Instituttet formår at nå de opgaver, som er nævnt ovenfor. Vi ser for os en person, som er udadvendt, formår at skabe og holde forbindelser og kan være en god repræsentant for Færøsk Filminstitut.

Vi forventer at du har viden indenfor filmindustrien og/eller i det kulturelle miljø i bred forstand og at du behersker filmsproget. Forvaltning, administration og finansielle erfaringer med kulturelle institutioner, -projekter eller filmsproduktion kan være en fordel.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, er en god kommunikator og har gode samarbejds- og koordineringsfærdigheder.

Ansættelsesvilkår 

Den ansatte leder henviser til bestyrelsen for Færøsk Filminstitut. Løn er efter aftale med det færøske finansministerium (Fíggjarmálaráðið). Der er
tale om en fuldtidsstilling.

Arbejdspladsen er i ‘Sjóvinnuhúsið’ i Thorshavn. Tiltrædelse 1. januar 2018 eller hurtigst muligt. De første tre måneder er prøvetid. Ansøgningsfrist m.m. mere informationer om stillingen ses på vinnuframi.fo/filmshus.

Det er også muligt at ringe til bestyrelsesformand Jan Berg Jørgensen, tel. (+298) 218822 eller skrive til vinnuframi@vinnuframi.fo, emne “Færøsk Filminstitut”. Ansøgning med CV og kopier af eventuelle ekmsamensbeviser og anbefalinger skal sendes til vinnuframi@vinnuframi.fo senest 1. december 2017.